Audit en rapportage van 1 systeem reduceren van uren naar enkele minuten?

Easy2Audit kan door auditors en consultants worden ingezet om snel inzicht te krijgen in een aantal essentiële technische IT-security maatregelen bij relaties. De effectiviteit van audit en advies opdrachten wordt hiermee positief beïnvloed.

 

Easy2Audit is eenvoudig in te zetten. In een heel kort tijdsbestek wordt een consistente, in-depth, juiste en volledige rapportage gegenereerd over een aantal essentiële IT-security maatregelen. De toegevoegde waarde van auditors en consultants zit in risicoanalyse ten behoeve audit en adviesopdrachten en niet in het genereren van de rapportage zelf. De inzet van Easy2Audit leidt tot een significante kosten reductie.

Easy2Audit

  • Consistente juiste en volledige rapportage [handmatige audit en interpretatie van resultaten kan leiden tot onjuiste en onvolledige rapportage].

  • Focus op analyse resultaten en niet op verzamelen van gegevens.

  • Altijd up-to-date tooling. Geen onderhoud van eigen, interne systemen.

 

 

Easy2Audit verhoogd de efficiëntie van IT-audit en consultancy opdrachten. Toegevoegde waarde van auditor en consultant is risicoanalyse.

 

Inzet van Easy2Audit garandeert genereren van consistente, juiste en kosten effectieve rapportages.