Iedere organisatie die patiëntgegevens verwerkt moet voor adequate informatiebeveiliging zorgen. NEN7510 geeft hiertoe een kader. Informatiebeveiliging valt onder de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). IGZ neemt NON 7510 ter hand bij het toetsen van adequate informatiebeveiliging.

In artikel 2 van de AMvB, die behoort bij de Wet voor het gebruik van het BSN in de zorg, wordt NEN7510 genoemd. Hierdoor heeft NEN 7510 een verplichtend karakter.

 

 

Bent u al in staat om onafhankelijk aan te tonen te voldoen aan NEN7510 voor technische maatregelen?

Compliance aantonen van de NEN 7510 is een complexe, kennis en arbeidsintensieve uitdaging. In de NEN 7510 zijn een groot aantal zogenaamde systeem controles opgenomen. Easy2audit kan deze controles volledig automatisch auditen en de compliance rapporteren. 

.

 

 

Informatiebeveiliging is belangrijk, zeker in de zorgsector waar medische en patiëntgegevens worden beheerd en uitgewisseld.

 

NEN 7510 geeft richtlijnen en uitgangspunten voor het bepalen, instellen en handhaven van maatregelen die zorginstellingen en andere beheerders van persoonlijke gezondheidsinformatie moeten treffen ter beveiliging van de informatievoorziening.