De Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst TNK biedt één normenkader voor de beveiliging van de informatiehuishouding van de Rijksdienst. Om informatie-uitwisseling tussen organisaties binnen de Rijksdienst te vereenvoudigen, is er deze set rijksbrede beveiligingsnormen. Deze is in de plaats getreden van vijf interdepartementale normenkaders (voor DWR, Haagse Ring, Mobiele informatiedragers, Rijksweb en Departementaal vertrouwelijke webdiensten) en een groot aantal bestaande normenkaders bij ministeries en uitvoeringsorganisaties.

Bent u al in staat om onafhankelijk aan te tonen te voldoen aan BIR voor technische maatregelen?

Compliance aantonen van de BIR is een complexe, kennis en arbeidsintensieve  uitdaging. In de BIR zijn een groot aantal zogenaamde systeem controles opgenomen. Easy2audit kan deze controles volledig automatisch auditen en de compliance rapporteren. 

.

 

 

De voor de overheid verplichte standaarden ISO27001/ISO27002 met aanvullingen zijn opgenomen in de BIR. De BIR Tactisch Normenkader (TNK) is voor de rijksoverheid verplicht (comply or explain).

Easy2Audit heeft een specifieke BIR rapportage.