Easy2Audit

Easy2Audit is een efficiënte en effectieve tool. Na een korte implementatie tijd worden systemen automatisch gecontroleerd en is rapportage direct beschikbaar, ongeacht aantallen systemen en frequentie.

 

Naast compliance rapportage genereert Easy2Audit ook rapportages ten behoeve van beheeractiviteiten en daarmee een belangrijke schakel in plan-do-check-act cycli. 

 

Easy2Audit vergelijkt de werkelijke beveiligingsstatus van een systeem met de gewenste status. Easy2Audit bestaat uit twee componenten te weten de Easy2Audit applicatie en de Easy2Audit scripts. De scripts lezen de benodigde systeeminformatie uit. Deze gegevens worden naar de (lokaal geïnstalleerde) Easy2Audit applicatie gestuurd. De verwerking van gegevens en genereren van rapportages vindt daar plaats. 

 

Easy2audit is beschikbaar voor alle gangbare besturingssystemen voor servers, databases, desktops, laptops en netwerkcomponenten. De inzet is onbeperkt schaalbaar en dus geschikt voor de audit van enkele systemen tot omgevingen van tientallen, honderden of duizenden systemen.

HOE WERKT EASY2AUDIT?

Easy2Audit vergelijkt de werkelijke

beveiligingsstatus van een systeem met de

gewenste status. De software bestaat uit

twee componenten, de Easy2Audit applicatie 

en de Easy2Audit scripts. De scripts lezen de

benodigde systeeminformatie uit.

Deze gegevens worden naar de lokaal

geïnstalleerde Easy2Audit applicatie gestuurd

en daar vergeleken met de gewenste status

Easy2Audit scripts

In het Easy2Audit script (shell script) is een opsomming van taken opgenomen waarmee de benodigde instellingen van een besturingssysteem en andere informatie van een server, laptop of desktop (bijv. Windows, Linux), database (bijv. Microsoft SQL, Oracle) of netwerkcomponent (bijv. Cisco) worden uitgelezen. Voor ieder systeem is een ander script beschikbaar omdat de structuur per systeem verschilt.

 

Het Easy2Audit script wordt eenmalig op een systeem geïnstalleerd. Bij installatie wordt ook informatie ingevoerd als frequentie (dagelijks, wekelijks, maandelijks) en het adres van de Easy2Audit applicatie. Het script is non-intrusive en om het script te draaien hoeft geen andere software, zoals bijvoorbeeld Java, geïnstalleerd te worden. Het versiebeheer van het geïnstalleerde Easy2Audit script wordt automatisch geregeld via de Easy2Audit applicatie.

 

Voor het automatisch installeren van het Easy2Audit script op grotere aantallen systemen heeft Easy2Audit tools ontwikkeld of kan gebruik worden gemaakt van configuratie management tools als Puppet, SolarWinds etc.

 

De resultaten van het Easy2Audit script worden automatisch naar de Easy2Audit applicatie gepusht (beveiligd). Daar vindt de verwerking plaats.

 

 

Easy2Audit applicatie

De Easy2Audit applicatie wordt lokaal bij de klant op een server geïnstalleerd. De applicatie zelf en de content worden up-to-date gehouden met een pullverbinding (https encryption plus).

 

De resultaten van de aangesloten systemen worden automatisch ontvangen. Binnen de Easy2Audit applicatie vindt de vergelijking plaats tussen de werkelijke (IST) en gewenste (SOLL) status en worden rapportages gegenereerd. De verwerkingstijd is verwaarloosbaar waardoor de rapportages op ieder gewenst moment beschikbaar zijn. 

Alle rapportages zijn beschikbaar op scherm, als pdf of excel. Daarnaast hebben de rapportages een extensible xml interface waarmee integratie met andere applicaties en dashboards eenvoudig te realiseren is (API).

 

Eén tool, verschillende besturingssystemen, één uniforme rapportage!