Gebouwen (BAG), Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) en de Structuur uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen (SUWInet) is samengevoegd en gestroomlijnd. 

Uitgangspunt is de horizontale verantwoording aan de gemeenteraad. De horizontale verantwoording vormt de basis voor de verticale verantwoording aan de toezichthouders die een rol hebben in het toezicht op informatieveiligheid. Bij het afleggen van verantwoording wordt het principe van single information audit toegepast. 

Easy2Audit heeft een specifieke BIG compliance rapportage ontwikkeld voor een de key technische IT security maatregelen uit de BIG. Deze technische maatregelen komen overeen met maatregelen uit SUWInet, DidiD en andere horizontale verantwoordingsverplichtingen.

Bent u al in staat om onafhankelijk aan te tonen te voldoen aan ENSIA / BIG voor technische maatregelen?

Compliance aantonen van de BIG is een complexe, kennis en arbeidsintensieve  uitdaging. In de BIG zijn een groot aantal zogenaamde systeem controles opgenomen. Easy2audit kan deze controles volledig automatisch auditen en de compliance rapporteren, ook in kader van ENSIA. Dit voor servers, databases, desk-tops, lap-tops en netwerkcomponenten.

De Easy2Audit rapportage is inzichtelijk en oplossingsgericht. De implementatietijd is kort en de kosten zijn laag. De inzet van Easy2Audit leidt dan al op zeer korte termijn tot reductie van IT-security risico’s als ongeautoriseerde toegang, data corruptie of denial of service. 

Doelstelling van ENSIA is het verminderen van de audit druk bij gemeenten. De inzet van Easy2Audit helpt u daar zelfs nog een stap verder mee en verlaagd uw IT-audit kosten met meer dan 90%.

Easy2Audit wordt door gemeenten al succesvol ingezet. Graag informeren wij u nader over de efficiënte en effectieve inzet van Easy2Audit voor uw gemeente.

 

 

Easy2Audit heeft een specifieke compliance rapportage ontwikkeld die aansluit op de BIG en doelstellingen van ENSIA. Opzet, werking en bestaan van key en core technische maatregelen aantoonbaar voor horizontale en verticale verantwoording.

 

ENSIA helpt gemeenten in één keer slim verantwoording af te leggen over informatieveiligheid gebaseerd op de BIG. De verantwoordingssystematiek over de Basisregistratie Personen (BRP), Paspoortuitvoeringsregeling (PUN), Digitale persoonsidentificatie (DigiD), Basisregistratie Adressen en