Easy2Audit

Audit en compliance van IT security essentials

Hardening, patching en anti-malware zijn essentiële IT security maatregelen

Kwaadwillende cybercriminelen gebruiken geen ingewikkelde hypermoderne technieken om binnen te komen en data te compromitteren of systemen plat te leggen. Ze maken gebruik van niet geïmplementeerde basale maatregelen en bekende kwetsbaarheden welke niet zijn opgelost. Het betreft hier zaken als hardening, patching en anti-malware. Om risico’s te mitigeren zijn dit maatregelen die iedere organisatie minimaal zou moeten implementeren.

 

Maar hoe kom je als organisatie “In control” van deze maatregelen? En hoe toon je dat onafhankelijk aan? Uitdagingen waarmee organisaties worstelen omdat het complex, kennis en arbeidsintensief is. Easy2Audit is hiervoor een efficiënte en effectieve tool.